โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายฉัตรชัย สุวรรณจักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)

นางกัลยา ยังไว
นางพิสมัย นามนาย
นายฉัตรชัย สุวรรณจักษ์
นางมาลี จันทร์เสาร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

854
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-189143 อีเมล์: anubamtubtao@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบุญเสริม ยาวิลาศ โทรศัพท์: 0899557591 อีเมล์: serm2554@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]