โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายพิพัฒน์ อุทธิยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร่มโพธิ์ไทย

นายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธิน
นางสาวนับดาว ปัญญะติ
นายสุเทพ เมืองดี
นางสาวนิศารัตน์ สิบหมื่นอาด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

431
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-160106 อีเมล์: romporthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศศิร์ภัทร วรจรรยานุกูล โทรศัพท์: 0931928416 อีเมล์: sasiphat_jawying@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]