โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4ผู้อำนวยการโรงเรียน
เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย

นางสาวดารุณี รุ่งเรือง
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤช ณ เชียงใหม่
นายวาทิตย์ ศรีจะตะ
นายสุรชัย งามอนงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,403
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: romporthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤช ณ เชียงใหม่ โทรศัพท์: 0843632255 อีเมล์: jakky999jakky@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]