โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายสากล อินต๊ะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านรักแผ่นดิน

นางสาวเปรมจิต ผัดเรือน
นางกาญจนา ปราศรัย
นางสาวกัญตวีธ์ เมืองอินทร์
นายไทย สุภาเรือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

349
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: brpdin@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประภัสสร คุณปัญญา โทรศัพท์: 0843366104 อีเมล์: krukoy_khunpanya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]