โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายสากล อินต๊ะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านรักแผ่นดิน

นางกาญจนา ปราศรัย
นางภคพร สันธิ
นางกาญจนา พันดา
นางสาวณัชชา สมวุฒิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

556
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: brpdin@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประภัสสร เลือดสงคราม โทรศัพท์: 0843366104 อีเมล์: krukoy_khunpanya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]