โรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


นายบุญเลิศ มธุรส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านราษฏ์ภักดี
นายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านราษฏ์ภักดี

นางจิรภา ศรีเดช
นายวีรพงษ์ สายยืด
นางสาวเกศรินทร์ บัวผัด
นายวีรชัย ใจยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

864
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052-029257 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมควร จอมคำ โทรศัพท์: 061-7903384 อีเมล์: nattaya_wongyai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]