โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
การขอเทียบโอนผลการเรียนโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
การขอลาออกโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียนโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
การรับนักเรียนโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์

นายอดุลย์ คงยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พานพสกสวัสดิ์
นางสาวอภิญญา ถาแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พานพสกสวัสดิ์

นางจันทร์จิรา คนชม
นางสาวนุชนางค์ สารทะ
นางพัชรินทร์ วรรณชัย
นายนิโก้ นาวร่า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,695
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 53722139 อีเมล์: phanpasoksawad@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรณี แก้วดี โทรศัพท์: 0623238789 อีเมล์: joy.1528@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]