ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

E-office
ปฏิทินงาน ต่างๆ


นางสาวนฤมล เกิดมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)

นายกฤษณะ อะโน
นางสาวศิริลักษณ์ มิ่งขวัญ
นางสาวจามจุรี นายสม
นายอัครพล อานีกุ

ข้อมูลสารสนเทศ
สื่อ ICT เพื่อการศึกษา

สาขาคอมพิวเตอร์(สสวท.)

สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

@thoongprao.ac.th

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,412
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 052-029-348 อีเมล์: thoongprao2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณรงค์ฤทธิ์ บัวศรี โทรศัพท์: 0904674916 อีเมล์: thoongprao2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]