โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายสมชาย นวลมะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งเจ้า

นายสมชาย กาบจันทร์
นางนงนุช ตันกูล
นางประทุม อินต๊ะหล้า
นายนิกร ต๊ะต้องใจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

198
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-9107 อีเมล์: Tungjuo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จีราพร รัตนวีระพันธุ์ โทรศัพท์: 0933062529 อีเมล์: cheerapon2014@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]