โรงเรียนบ้านแม่เปา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายศักดา เศรษฐพงษ์สิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่เปา

นางพัชรา เรือนสิทธ์
นางประทุมวรรณ สายสุรินทร์
นางพิศมอญ ลาภใหญ่
นางสาวอุไรวรรณ กองแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,010
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่เปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-8254 อีเมล์: maepaoschool09/gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายประหยัด ตามวงค์ โทรศัพท์: 0870930932 อีเมล์: prayat.tam@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]