โรงเรียนบ้านบ่อแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายสะอาด วงศ์วิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบ่อแสง

นางพิมพกา ฟูแสง
นางวิชชุตา จุมปู
นายสะอาด วงศ์วิทย์
นางวิไลวรรณ ถาหมี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

190
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบ่อแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์ โทรศัพท์: 0895342598 0931319429 อีเมล์: panu2518@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]