โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายสายัณห์ จันทร์ธิบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไม้ยามิตรภาพที่168

นางพรจิตร กาวิน
นางกฤษณี ป้องฉิม
นางแสงจันทร์ มหาวงศนันท์
นางสาวชุติกาญจน์ กุดรังนอก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

204
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5367-2152 อีเมล์: mai.ya168
เว็บมาสเตอร์:: กีรติญา สีสง่า โทรศัพท์: 0856945618 อีเมล์: keerati_pu@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]