โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายศักดิ์ชัย คลี่ใบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยก้างราษฎร์วิทยา

นางวรรณภา พิพัฒน์เสฐียรกุล
นายจรวด ประดับ
นางนารี ยศคำ
นางสาวชลนิภา บุญเสงี่ยม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

944
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5367-2155 อีเมล์: hrwschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนัย คำมีผล โทรศัพท์: 0931321022 อีเมล์: krutoe@cri4.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]