โรงเรียนขุนขวากพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายเจษฎา รูปศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขุนขวากพิทยา

นายประดิษฐ์ ชัยวงศ์
นางอัญชลี ชินะข่าย
นายเจษฎา รูปศรี
นายประวิตร มูลย่อง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,002
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขุนขวากพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053608370 อีเมล์: kkpittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พุทธชาติ วงศ์ชัย โทรศัพท์: 053608370 อีเมล์: kkpittaya@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]