โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ว่าที่พันโทมรกต อินปั๋น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยคุ

นางจิราวรรณ ยานะ
ว่าที่พันโทมรกต อินปั๋น
นายนิรุท เตจ๊ะ
นางสาวมลิวัลย์ ชัยรินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,029
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยคุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53160026 อีเมล์: huay_khu@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นฤมล หาญกัน โทรศัพท์: 0895591885 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]