โรงเรียนบรรพตวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายเจริญ โกศัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บรรพตวิทยา
นายองครักษ์ ณ อุบล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บรรพตวิทยา

นายจรัญ กองสี
นางสาววรัญญา จันทร์ตะกุล
นายเจริญ โกศัย
นายวิรุต นิพัทธ์สกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,097
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบรรพตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0884005920 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ยุภาพันธ์ สิทธิผง โทรศัพท์: 0933082584 อีเมล์: bky_296@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]