โรงเรียนบรรพตวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายเจริญ โกศัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บรรพตวิทยา
นายองครักษ์ ณ อุบล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บรรพตวิทยา

นางสายฝน แสงแก้ว
นางสาวธันยกานต์ สมควร
นายธนัถสิทธิ์ ปันสม
นางวิไลวรรณ กองฟู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

234
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบรรพตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0884005920 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธันยกานต์ สมควร โทรศัพท์: 0860087160 อีเมล์: aaztom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]