โรงเรียนบ้านทรายทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายสุรศักดิ์ อุทธวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทรายทอง

นายจำรัส สมควร
นายสายัณห์ จันทร์สุข
นายซามูละ นายยอย
นายมารุต ลือชา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

240
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0903175695 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จำรัส สมควร โทรศัพท์: 0857622317 อีเมล์: teachernop@outlook.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]