โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน
นายยุทธศักดิ์ โพธิหิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านป่าซางนาเงินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน โทรศัพท์: 053-160178 อีเมล์: nangoen1@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งนภา อินต๊ะอดทน โทรศัพท์: 0805136501 อีเมล์: aon__pooh@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ