โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3นายนเรศ เครือประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านป่าซางนาเงินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

18
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 053-160178 อีเมล์: nangoen1@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งนภา อินต๊ะอดทน โทรศัพท์: 0805136501 อีเมล์: aon__pooh@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ