โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นายยุทธศักดิ์ โพธิหิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านป่าซางนาเงิน

นางสาวปาณิสรา ญาณโชติชนาภัทร
นายสมอน กำลังงาม
นางพันธ์พิมล บุญปาละ
นางอาธิตยา นาแด่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

29
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 053-160178 อีเมล์: nangoen1@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งนภา อินต๊ะอดทน โทรศัพท์: 0805136501 อีเมล์: aon__pooh@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ