โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายอุดร รู้ยาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)

นางอุบล เงินแท้
นางลัดดา คำดี
นางสาวโยษิตา เขียวกายสิทธิ์
นางสังวาลย์ ถุงปัญญา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

993
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7028 อีเมล์: a_khuntan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญเดช ศิริเทพ โทรศัพท์: 0858422555 อีเมล์: chandet.si@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]