โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ.การอำนวยความสะดวกโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)

นายสุรพล เจียตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)

นางจินดา ผิวผ่อง
นางสุรีย์ สอนจิตต์
นางรำไพ ปงรังษี
นางอัญญานี ฉันทะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

262
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53193176 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รำไพ ปงรังษี โทรศัพท์: 0931361108 อีเมล์: rumpai_pong@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]