โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายวิชาญ ใจเถิง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)

นางวันดา หอมนาน
นายทัน เงินดี
นางสาวกัลยาณี เตชะสิงห์
นายอุเทน สุขทัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

424
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7635 อีเมล์: anb.phanate@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: chayanit phaorat โทรศัพท์: 0857092059 อีเมล์: pchayanit@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]