โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายชินวัฒน์ เขื่อนเชียงสา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)

นางเกวรินทร์ จันต๊ะวงค์
นางสาวสุกัญญา รักคำ
นางสาวสุดา เหลืองปัญญากิจ
นายถนอม ธนะแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

294
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7003 อีเมล์: taluangschoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุษณีย์ มาลัยวัลย์ โทรศัพท์: 053797003 อีเมล์: awusanee@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]