โรงเรียนอนุบาลยางฮอม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


นายสมเจตน์ แก้วกันใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลยางฮอม

นางจันทร์เทียบ สะอาด
นายสุพจน์ ขอนดอก
นางสาวนิภารัตน์ วงศ์ราช
นางสาวชาลิสา ใจตรอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

989
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลยางฮอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6224 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ภิญญาพัชญ์ สัตคม โทรศัพท์: 0828897391 อีเมล์: kunya_23@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]