นายธวัช ชุมชอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม
นายสุรัตน์ เสาร่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม
นางชนานันท์ อุ่นเป็ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม
ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ คำชุ่ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม

นางสาวเพ็ญศรี แซ่ซิ้น
นางสาวอังคนางค์ เชื้อเจ็ดตน
นางจินตนา นามวงศ์
นางสาวทองเพียร สุริยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,149
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โทรศัพท์: 711018 อีเมล์: samakkhi1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์ โทรศัพท์: 084-0409402 อีเมล์: sunday_anwar@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]