โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว

นางสาวพิชิรา สุขอนันต์นุกุล
นางจุรีย์ สนธิ
นายวินัย เงินสลึง
นายกองภพ ทาแกง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-160106 อีเมล์: romporthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณรงค์ พละดร โทรศัพท์: 0861812480 อีเมล์: tonnow11@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]