โรงเรียนบ้านขุนสาใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นายวิทยา เอี่ยมทุเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขุนสาใน

นายชาญชัย วิวัฒน์รัตนกุล
นางสาวศุภาวดี จินดาธนภาคิน

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านขุนสาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โทรศัพท์: 0-5307-2335 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสามารถ แก้วฟู โทรศัพท์: 0849505570 อีเมล์: mads_k@chaiyo.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ