โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายสุรพล อินทะนุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่เตี๋ย

นางอุไรวรรณ มณีธร
นายสุรพล อินทะนุ
นางสาวไม้หวาน กันทะวัง
นางนฤมล สุปินโน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

936
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรพล อินทะนุ โทรศัพท์: 0819511492 อีเมล์: porsarim88@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]