โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลุ่มน้ำวิทยา

นางนิภาภรณ์ อินต๊ะมัง
นางสาวศิริพร ผ่องณัฐวุฒิ
นางสุธารัตน์ ปวงจักร์ทา
นายสินทอน เอกกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

92
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางชยาภรณ์ แจ้งจิตร โทรศัพท์: 0854219548 อีเมล์: chapat09@hotmailcom
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]