โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยหมากหนุน

นางขณัฐณิชา อนันท์
นางเสาวคนธ์ วงศ์คีรี
นางสาวสาธิตา กัณนิกา
นางสาวนันทวิกา บุญเมือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

166
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-619677 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ชณัฐณิชา อนันท์ โทรศัพท์: 0871895090 อีเมล์: aaooyy.111@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]