โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายทวี มโนรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่สะกั๊วะ

นางสุภัทรศยา พรรณสุข
นายกมลภพ บุญไชย
นายธีระพงษ์ ใจวงค์
นายเสกสรร ศรีพานิช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

869
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายเสกสรร ศรีพานิช โทรศัพท์: 053690126 อีเมล์: seksansri@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]