โรงเรียนบ้านแม่งะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายรักเกียรติ อินทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่งะ
นายรักเกียรติ อินทรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่งะ

นายเสกสรรค์ บุญปลูก
นางอัญญารัตน์ จารุกรมงคล
นายกำพล รักสีขาว
นายรักเกียรติ อินทรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

974
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่งะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053690133 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายเสกสรรค์ บุญปลูก โทรศัพท์: 0907606745 อีเมล์: kruaor_science@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]