โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายสมบัติ ยาวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยผึ้งใหม่

นางวธิดา มูลศรี
นายสงกรานต์ พันเลิศ
นางนุชลี ด้วงเขียว
นายสุพจน์ พรทิพกิตติวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

931
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุดใจ ชนาภัทรกูลชา โทรศัพท์: 0987504618 อีเมล์: sudjai205@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]