โรงเรียนบ้านส้มป่อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายณรงค์ เจริญชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านส้มป่อย

นายธาดา ดงสงเคราะห์
นายจีระศักดิ์ อิ่นแก้ว
ว่าที่ร้อยตรีดนุรักษ์ คำมาลา
นายวีระศักดิ์ วงศ์อ้าย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

202
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านส้มป่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071332 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เมตตา พรมมา โทรศัพท์: 084-7413958 อีเมล์: maikapooklook@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]