โรงเรียนบ้านส้มป่อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายปรีชา คำภีระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านส้มป่อย

นางสาวสุตาภัทร จำลองคุณธรรม
ว่าที่ร้อยตรีดนุรักษ์ คำมาลา
นางสาวทิพย์วรรณ เทพวงค์
นายสิงห์ทอง สิริชาติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,045
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านส้มป่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เมตตา พรมมา โทรศัพท์: 084-7413958 อีเมล์: maikapooklook@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]