โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายมานพ ทาปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่ลาผาไหว

นางกิติพร แซ่ว้าง
นายทองดี ธาราบรมสุข
นางสาวพิมพ์พรรณ อาจเจริญ
นางสาวธีรดา ศิริปัญญา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 052049238 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ภาวินี ติ๊บแสน โทรศัพท์: 0813663862 อีเมล์: taempawinee@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]