โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายมานพ ทาปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่ลาผาไหว

นางสาวธีรดา ศิริปัญญา
นายทองดี ธาราบรมสุข
นายวสันต์ ไชยวิฑุรย์
นางสาวภาวินี ติ๊บแสน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

96
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053690125 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ภาวินี ติ๊บแสน โทรศัพท์: 0813663862 อีเมล์: taempawinee@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]