โรงเรียนบ้านห้วยห้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายเรืองยศ ปันศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยห้า

นายนาท ไกวัลส่องรัศมี
นายอรรถพล เกษมจิตร
นายแสงสุรีย์ สง่าเดชปรีชากิจ
นางนันทวัน งามลาภรัตนากุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

992
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยห้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0903084506 อีเมล์: rpansiri@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เรืองยศ ปันศิริ โทรศัพท์: 0892659615 อีเมล์: rpansiri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]