โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายถวิล สารภีสุวรรณศร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดูลาเปอร์

นางกรรณิการ์ ประจักษ์พนา
นางสาวอนุกา เมืองมุล
นายสุพันธ์ชัย ปกรณ์จำรูญ
นายเอกศักดิ์ พุมเรียงป่า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

999
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053690138 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายจำรัส ปัญญาลาภ โทรศัพท์: 0871727529 อีเมล์: jrus007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]