โรงเรียนบ้านละอูบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นางสาวบุญญาภา คำผาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านละอูบ

นางสาวธิติกานต์ ปวงประสาท
นายสรายุทธ์ ชะนารา
นายอดิศักดิ์ วงค์คีรี
นางสาวพัชรี แก่นเจิง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

346
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านละอูบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-619040 อีเมล์: laupschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กัญญารัตน์ เครืองาม โทรศัพท์: 0806802012 อีเมล์: k_modnoy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]