นายภควัฒน์ หนูพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยกองเป๊าะ

นางวันพร รุ้งประนมกร
ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงทิพย์ จิตแจ่ม
นางสาวชนิตา พรมใจ
นางสาวปภพร ปูสัญจร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

996
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071377 อีเมล์: bhkp-school@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ปภพร ปูสัญจร โทรศัพท์: 0944965698 อีเมล์: pimpisa.aorae13@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]