โรงเรียนบ้านแม่ปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่ปาง

นางวรรณรัฐ ชูสังข์
นางสุเพ็ญ วงค์เทพ
นายไกรลาศ รบชนะ
นางสาวอัญชลี ประจง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

207
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-690134 อีเมล์: maepang57@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชิดชไม พงษ์พันธ์ โทรศัพท์: 053-690134 อีเมล์: pongpunchem31@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]