โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


นายมารุต ศรีรัตนพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่สะปึ๋ง

นายวีระ มนต์ลือนาม
นางสาวรสรินทร์ จันทร์ตะ๊ภา
นายจีรพันธ์ สัญญาสัมพันธ์
นางศิริพร ซื่อสัตย์วรพจน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

927
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 088-2521744 อีเมล์: marut21744@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มารุต ศรีรัตนพัฒน์ โทรศัพท์: 088-2521744 อีเมล์: marut21744@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]