โรงเรียนบ้านแม่สะแมง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นางศิริวรรณ งอกงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่สะแมง

นายเจริญ คุ้มครองโชค
นางสาววิยะดา ดำรงค์เมือง
นางศิริวรรณ งอกงาม
นายปรัชญา ไมตรีวรกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,075
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่สะแมง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071338 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิมพิศา ปูสัญจร โทรศัพท์: 0907509864 อีเมล์: pim.pisa-13@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]