โรงเรียนบ้านแม่นาจาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


นายอดุลย์ เขียวมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่นาจาง

นางสาวมะลิวัน อมรกล้าหาญ
นางสาวศิริลักษณ์ ตระกูลแก้ว
นายบรรเจิด สังกิจ
นายชาติชาย ดำเกิงธารา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

982
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่นาจาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-070314 อีเมล์: mnjsschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จันทร์จิรา แก้วบุรีย์ โทรศัพท์: 053071314 / 0896795887 อีเมล์: krunamwaan26@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]