โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายอักษร พรรณโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)

นางมยุรี วัฒนพร
นางอรุณี คำภีระ
นางพิมลพรรณ สมบัติพนา
นายอักษร พรรณโรจน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

999
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-681537 อีเมล์: abmr_016@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยวัฒน์ มีบุญ โทรศัพท์: 0819983141 อีเมล์: andureal_chi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]