โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นางสมใจ อินทสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193

นางวารุณี ศรีมาลี
นางสุกานดา ประยูร
นางภรณ์นภัส ปันทวัง
นายนิมิต เพิ่มเพ็ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

967
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-681527 อีเมล์: jomjang_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรยุทธ เกี๋ยงคำ โทรศัพท์: 0806734625 อีเมล์: keng.pop@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]