โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายบวร เรืองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่สะเรียง

นายอดิศักดิ์ คงคาใส
นายสามารถ ยงศรีมงคลชัย
นายวรวุฒิ เรืองสวัสดิ์
นายบวร เรืองสวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

918
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 052049558 อีเมล์: banmaesaring@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอดิศักดิ์ คงคาใส โทรศัพท์: 08642164002 อีเมล์: banmaesaring@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]