โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายมนัส จันทร์กุญชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านน้ำดิบ

นางสาวนฤนาท วัฒนวงษ์
นางยุพิน วงศ์แสนใจ
นางสาวแก้วตา เชียงแก้ว
นางวิไลลักษณ์ มณีธร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

912
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-681539 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ปิ่นวิเศษ มงคลวิไล โทรศัพท์: 0898558433 อีเมล์: ipin1980@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]