โรงเรียนบ้านห้วยทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายสวาท ใจมาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยทราย

นางพัชรี ปันทวัง
นางสุมิตรา พนาพงศ์ไพร
นางมณีวรรณ แสนกิติ
นางสาวสายสุดา ตาบัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

938
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-687155 อีเมล์: huaysai.t@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมคิด สิงห์สูตร โทรศัพท์: 053687155 อีเมล์: tant.c@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]