โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายอินสอน อินตาวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยสิงห์

นางอัมพิกา ใจน้อย
นายอภิเชษฐ์ หมื่นเทพ
นายศตวรรษ กาละ
นางกาญจนา สิงห์สูตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

476
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053687174 อีเมล์: banhauysingschool@hotmail.Com
เว็บมาสเตอร์:: ศุมารินทร์ ไชยประโคม โทรศัพท์: 0804968014 อีเมล์: krupuimath45@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]