โรงเรียนบ้านแม่หาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายไพโรจน์ โพธิหย่า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่หาร

นายสมชัย มาลาปิยวรรณ
นางมุกดา ใฝ่ยิ่งยศ
นายสุพจน์ สุขสมหวัง
นายไพโรจน์ โพธิหย่า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

957
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่หาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-692859 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายไพโรจน์ โพธิ์หย่า โทรศัพท์: 0810342292 อีเมล์: pirot.p@mhs2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]