โรงเรียนบ้านเสาหิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายประหยัด นิลมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเสาหิน

นายวิรัตน์ ถิ่นอารัญ
นายวิทวัช ชอบจิต
นางสาวภาวิณี ต้ออาษา
นายสุเมธ มงคลมณีเนตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

842
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเสาหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071328 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เสาหิน โรงเรียน โทรศัพท์: 053621303 อีเมล์: mhs2_plan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]