โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เพียงหลวง ๑๑ ฯ

นางสาวสุจินันท์ ชัยเพชรภูธร
นางสาวทิวาพร พรมโกน
นางสาวยลดา มาชื่น
นางสาวสุภาภรณ์ หมูคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,028
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071326 อีเมล์: piangluang11@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรเทพ ภิญโญสุภาสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0904757898 อีเมล์: sit_128@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]